Kinh đô ngọt ngào, đánh thức tầm xuân

Địa điểm: tại 132 điểm chợ, 6 điểm khu công nghiệp và 200 cửa hàng tạp hoá trên cả nước

Thời gian: 14/12/2016 đến 25/1/2017
+ Chợ và khu công nghiệp: từ 6h30 – 11h30 & từ 15h – 18h30
+ Cửa hàng tạp hoá: từ 14h đến 20h

Khu vực:
+ Miền Nam: TP.HCM + 5 tỉnh: Đồng Nai, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương, Tiền Giang
+ Miền Bắc: Hà Nội + 8 tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang

Lễ hội du xuân ngọt ngào

Chương trình lễ hội sau tết

Ngày thực hiện